شبکه توزیع

همچنین شما در تودید می توانید محصولات خود را در فروشگاه تودید به فروش برسانید که در این روش  شما می توانید محصولات تخفیف دار خود یا هر محصول که دوس دارید تودید برای شما بازاریابی و فروش انجام دهد  را به تیم تودید بسپارید تا در فروش آن به شما کمک کنند