مجله تبلیغاتی

مجله تبلیغاتی تودید شامل دو بخش می باشد : بخش اول شامل صفحاتی در بستر وب می باشد که هر صفحه مختص یک فرد یا شرکت  یا فروشگاه می باشد  که شامل اطلاعات شما، تصاویر محصولات شما  و لوکیشن شما می باشد .

اطلاعات شما مرتبا به روز می شود و متخصصات ما برای هر چه بهتر دیده شدن شما در سئو کلمات مرتبط کاری شما تلاش خود را انجام می دهند

بخش دوم : شامل مجله چاپی  می باشد که مرتبا هر ماه چاپ می شود که صفحات آن حاوی تبلیغات شما می باشد این مجله حداقل در دو هزار تیراژ چاپ شده و به افراد شاغل در حیطه کاری شما ، متخصصین امر این زمینه و در نمایشگاه های مرتبط توزیع می شود تا بازدهی فوقالعاده ای از این تبلیغ برای شما داشته باشد