کالا صنعتی صفایی کار خود در زمینه فروش  الکتروموتو ، گیربکس و… از سال 138 آغاز نموده است