12
آگوست

عقد قرارداد

بعد از تعیین خواسته شما همکاران ما با شما قراردادی را یا به صورت حضوری یا انلاین انعقاد می کنند تا کاملا شفاف شما در جریان نیاز های خود و وظایف ما در قبال شما آگاه شوید